Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ)

Her atık suyun organik kirletici bileşimleri farklı olduğundan, atık su içeriğini formüle etmek mümkün değildir. Atık sularda ki organik kirliliğin ölçüsü olarak, biyokimyasal oksidasyon esnasında harcanan oksijen miktarı esas alınır ve havalı koşullar altında ayrışabilen tüm organik maddelerin oksidasyonu sırasında mikroorganizmalarca kullanılan oksijen miktarı BOI olarak tanımlanmaktadır. BOİ ve KOİ değerleri ile atıksuyun biyolojik olarak arıtılabilir olup olmaması durumu açıklığa kavuşur.

Karbonlu maddelerin oksidasyonu, su içinde yanmayı olayıdır, yanma esnasında su içerisinde çözünmüş haldeki oksijen kullanılmaktadır. Oksijen sarf miktarı ne kadar yüksek ise, sudaki organik madde miktarı da o kadar yüksek demektir.

Biyokimyasal oksidasyon yavaş bir işlemdir ve teorik olarak tamamlanma süresi sonsuzdur. BOI testi için kullanılan 5 günlük sürede oksitlenme %60-70 tamamlanmaktadır. BOI ölçüm esnasında ortam sıcaklığı, ışık vb. faktörlere dikkat edilmelidir. BOI ölçümü esnasında üreyebilen algler, BOI değerlerine olumsuz etki eder ve yanlış sonuçların elde edilmesine neden olur. Çünkü BOI ölçümleri için bekletme sırasında algler ürerse fotosentez olayından dolayı oluşturacakları oksijen, ilk ölçümlerin düşük sonuç vermesine neden olur. Bir süre sonrada ölen algler ise ortamın BOI değerini artırmaktadır. Bu nedenle BOI tayini sırasında ölçüm şişeleri karanlıkta bekletilmelidir.

BOİ parametresinin ölçü birimi mg/lt veya gr/m3 olarak gösterilebilir.

Tüm hakları saklıdır©2012-2024 AYKOSAN Mühendislik Arıtma İnş. Mak. Kim San. ve Tic. Ltd. Şti.
Telefon: +90 212 222 0 451 - Faks: +90 212 222 0 452 - E-Mail: info@aykosan.com.tr

Facebook Twitter Linkedin Youtube Atıksu Arıtma Videolar