Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)

Kimyasal oksijen ihtiyacı, mikroorganizmaların aracılığı olmadan atıksuyun oksijen ile beslenen kısımlarının oksijen harcamasıdır. Atık suda ki birçok organik madde asitlendirilmiş ortamda güçlü oksitleyici olan potasyum dikromat vasıtası ile ölçülmektedir.

Bir atık suyun KOI değeri BOI değerinden daha yüksektir. Bunun nedeni biyolojik olarak oksitlenmeyen birçok bileşik kimyasal olarak oksitlenebilmektedir.
KOI testleri 3 saat gibi bir sürede yapılırken, BOI testleri 5 gün içerisinde sonuçlanmaktadır. KOI ile BOI arasında deneysel bir oran kurulmalıdır. Bu oran kurulduktan sonra yalnız KOI ölçümü ile atık suyun Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOI) değeri ile ilgilide bilgi edinilmiş olmaktadır. Ülkemizde yapılan deneysel çalışmalara göre KOI/BOI oranı 1.6 – 2.5 olarak belirlenmiş olup, genel olarak bu değer 2 olarak alınmaktadır.

Belirlenen bu oranlardan daha yüksek çıkan atık sularda biyolojik arıtma ile deşarj kriterleri sağlanamamaktadır. Yani biyolojik arıtma tesisleri tasarlanırken ham atık suyun KOI değeri muhakkak göz önünde bulundurulmalıdır. KOI parametresi bileşenleri belirlenmelidir. KOI bileşenleri inert ve biyolojik olarak parçalanabilen KOI’nin belirlenmesidir.  

Atık suların deşarjında BOI ve KOI parametreleri kontrol altına alınmalıdır. Yüksek BOI’li aşırı besin içeren deşarjlar yer altı ve yer üstü sularında ekosistem bozulmalarına neden olmaktadır. Besin fazlası sularda toplu ölümlere ve farklı türlerin üremesine, suyun oksijen seviyesinin düşmesine neden olmaktadır. Yüksek KOI belirtilen bu olumsuz etkilerin yani sıra içerebileceği toksik kimyasallar nedeni ile besin zincirinin kırılmasına neden olabilir.

Nüfus yoğunluğu fazla olan yerlerde ya da sanayi bölgelerinde  atık suların zararsız deşarj standartları öngörülerek kontrol altına alınmaları kesinlikle gereklidir.

Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) değerini düşürmek için atıksuyun karakteristiğine bağlı olarak kimyasal ve-veya biyolojik atıksu arıtma tesisi kurulması gereklidir. Daha detaylı bilgi almak için iletişim sayfamızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Tüm hakları saklıdır©2012-2024 AYKOSAN Mühendislik Arıtma İnş. Mak. Kim San. ve Tic. Ltd. Şti.
Telefon: +90 212 222 0 451 - Faks: +90 212 222 0 452 - E-Mail: info@aykosan.com.tr

Facebook Twitter Linkedin Youtube Atıksu Arıtma Videolar