Paket Arıtma

Paket arıtma temel olarak atıksu arıtma tesisinin taşınabilir ebatlarda modüler olarak üretilip kurulacağı yere uygulanan mobil arıtma tesisidir. Evsel veya endüstriyel atıksuların arıtılması amacı ile imal edilebilir.

Atıksu arıtma tesisleri proje açıklama raporu hazırlanmasında ve devreye alma sonrası işletme aşamasında kullanılan Tablo 21: Evsel Nitelikli Atıksuların Alıcı Ortama Deşarj Standardları tablosu 17 Aralık 2022 tarihinde güncellendi. Güncelleme sonucunda paket arıtma tesislerinin tabii olduğu Tablo 21.1'in KOİ değeri 160 mg/lt'ye düşürüldü. Eski değer 180 mg/lt idi. Askıda Katı Madde (AKM) değeri de 70 mg/lt den 60 mg/lt ye düşürüldü.

Ayrıca "Köyler için tabloda verilen deşarj limitlerinin ya da parametreler içinen az %60 arıtma veriminin sağlanması yeterlidir." ibaredi eklendi.

Evsel atıksuların arıtılması amacı ile imal edilen paket arıtma tesisleri tek modülde 50 kişilik arıtma sisteminden 1000 kişilik paket arıtma sistemine kadar karayolları yönergelerine göre taşınabilir ebatlarda üretilebilir. Tek modülde daha fazla nüfusa hizmet verebilecek paket arıtma sistemi için daha büyük modüller veya birden çok modül gerekmektedir.

Paket arıtma sistemleri çoğunlukla st37 kalite karbon çeliğinden üretilen metal tanklar ile yapılmaktadır. Alternatif olarak paslanmaz çelik, CTP kaplı karbon çelik ve polietilen plastik tanklar kullanılabilir. Paket arıtma sistemlerinin tercih edilmesinin en önemli nedeni taşınabilir ebatlarda imal edilmeleri ve montaj işlerinin kolay olmasıdır. Debisi yeterli aralıklarda olan evsel veya endüstriyel atıksular betonarme yapılara ihtiyaç duyulmadan fabrika ortamlarında imal edilerek montaj edileceği sahaya kadar taşınabilirler.

CTP kaplı karbon çelik paket arıtma tankları yer altına gömülerek araziden tasarruf sağlayabilirler.

Paket arıtma sistemleri, evsel atıksularda paket tip biyolojik atıksu arıtma tesisi olarak tanımlanır. Bu sistemde betonarme yapılara muadil olarak blower-difüzör sistemi ile oluşturulan aktif çamur biyolojik olarak BOİ, KOİ ve AKM giderimi yapmaktadır. Bu modüllerde arıtma prensibi SBR (sequencing batch reactor) veya ardaşık kesikli reaktör olarak adlandırılır.

Endüstriyel atıksularda ise paket tip kimyasal atıksu arıtma tesisi uygulaması yapılır. Kimyasal dozlama sistemi hazır olarak gelen paket tip kimyasal arıtma tesisleri fabrikaların atıksularının arıtılması amacı ile yaygın olarak kullanılmaktadır.

Paket Arıtma Paket Arıtma Reaktörü

Evsel kanalizasyon sularının arıtılmasında kullanılan paket arıtma tesislerinde; blower, difüzör, dalgıç pompalar, klor dozaj sistemi ve elektrik panosu modüler ünitenin içerisinde yer almaktadır.

Tesisin montajı ve devreye alması son derece kolaydır. Giriş terfi pompası reaktör tankın giriş bağlantısına bağlanır, deşarj pompası hattı da deşarjın yapılacağı noktaya bağlanır. Elektrik enerjisi için gereken besleme hattı paket arıtma reaktörünün elektrik panosuna çekilerek tesis kolayca devreye alınabilir.

Paket Arıtma

Table-1 : Paket Arıtma Tesisi Yaklaşık Ebatları

Model Nüfus (kişi) Kapasite (m3/gün) Uzunluk (m) Genişlik (m) Yükseklik (m)
AYPE050 50 10 3,50 2,00 2,50
AYPE100 100 20 4,00 2,00 2,50
AYPE200 200 40 5,00 2,00 2,50
AYPE400 400 80 8,00 2,00 2,80
AYPE500 500 100 8,00 2,25 2,80
AYPE750 750 150 10,00 2,35 2,80
AYPE1000 1000 200 13,50 2,35 2,80

Evsel Atıksular İçin Kullanım Alanları

- Oteller
- Tatil Köyleri
- Yazlık Siteler
- Şantiyeler
- Okul, Hastane ve Askeri Tesisler
- Kamp Alanları
- Dinlenme Tesisleri
- Benzin İstasyonları vb.

 

Avantajları

- Taşınabilir Modüler Tasarım
- Montajı Kolay
- Devreye Alması Kolay
- Düşük Enerji Tüketimi
- Sulama İçin Kullanılabilir Kalitede Arıtılmış Su
- Yeraltı ve Yerüstü Montaj
- Tam Otomatik Sistem
- Azami İş Gücü İhtiyacı

Tüm hakları saklıdır©2012-2024 AYKOSAN Mühendislik Arıtma İnş. Mak. Kim San. ve Tic. Ltd. Şti.
Telefon: +90 212 222 0 451 - Faks: +90 212 222 0 452 - E-Mail: info@aykosan.com.tr

Facebook Twitter Linkedin Youtube Atıksu Arıtma Videolar