Paket Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

Uzmanlık ve yatırım gerektiren evsel atıksu arıtma tesisleri, düşüklü nufüs yerleşim yerlerinde yatırım yapmak için fizibilitesi yeterli değildir. Bu gibi 1000 kişi veya daha az konaklamanın olduğu yerlerde paket biyoloik atıksu arıtma tesisleri kullanılmaktadır.

Paket Arıtma

Kompakt olarak karbon çeliğinden üretilmiş bir adet ünite içerisinde hazırlanan paket tip atıksu arıtma tesisleri atölyemizde imal edilerek montaj edileceği sahada sadece elektrik ve giriş çıkış su bağlantıları yapılarak devreye alınmaktadır. Arıtım işlemi için gerekli her türlü blower, difüzör, elektrik panosu ve dozlama ekipmanları paket tip arıtma tesisi içerisindeki kilitli odada bulunmaktadır.

Kesikli havalandırmanın yapıldığı paket arıtma tesislerinde amonyum azot gideriminide sağlanmaktadır. Aerabik bakteri kültürü oluşturmak için gerekli havalandırma sistemi az gürültü yapan santrifüj tip blowerdan seçilerek tank tabanına yerleştirilmiş difüzörlerden sağlanmaktadır.

Seviye ve zaman ayarı bulunan sistemde iş gücü neredeyse gerekmemekte, kullanılan motorlu ekipmanların enerji kullanımı en alt seviyede seçilmektedir.

Paket tip biyolojik arıtma tesisi AYPE markası ile Aykosan Mühendislik Atıksu Arıtma tarafından üretilip pazarlanmaktadır.

AYPE paket arıtma sistemleri; köy ve kasabalar, oteller, tatil köyleri, maden ve inşaat şantiyeleri, dinlenme tesisleri, villalar vb. mekanlarda sıklıkla tercih edilmektedir.

Yeraltı ve yerüstü montajına uygun olarak tasarlanan ünitelerimizden deşarj edilen arıtılmış su, sulama suyu olarak kullanılabilinmektedir.

Tüm hakları saklıdır©2012-2024 AYKOSAN Mühendislik Arıtma İnş. Mak. Kim San. ve Tic. Ltd. Şti.
Telefon: +90 212 222 0 451 - Faks: +90 212 222 0 452 - E-Mail: info@aykosan.com.tr

Facebook Twitter Linkedin Youtube Atıksu Arıtma Videolar