Biyolojik Atıksu Arıtma

Biyolojik atıksu arıtma yöntemleri hem evsel hemde endüstriyel atıksuların arıtılması amacı ile kullanılabilinmektedir. Evsel atıksu arıtma tesislerinde aktif çamur vb. prensiplere dayalı çalışan oksijenli biyolojik reaktörlerde atıksu hava ile sürekli surette beslenerek oksijenli bakterilerin biyolojik reaktörde aerobik bakteri kültürü oluşturmalarını amaçlar.

Atıksudaki askıda ve kolloidal organik parçaların oksijenli ortamda arıtılmasına aerobik arıtma yönetimi denir.

Oksijenli biyolojik reaktörlerde havalandırma işlemi yüzeysel aeratör, jet aeratör, fırça tipi aeratör, blower-difüzör sistemleri gibi mekanik havalandırıcılar vasıtası ile sağlanabilinmektedir.

Bu reaktörlerde oluşturulan bakteri kültürünün yardımı ile suyun içerisindeki organik kirleticiler bakteriler tarafından besin olarak tüketilir. Bu yöntem ile BOİ giderimi iyi projelendirilen bir tesiste sorunsuz olarak çalışmaktadır.

Biyolojik arıtma oksijensiz reaktörlerde de gerçekleştirilebilinmektedir. Özellikle arıtılmış su deşarjının denizlerde koylara veya göllere olduğu durumlarda azot ve fosfor giderimi gerekmektedir. Oksijenli biyolojik reaktörlerden çıkan azot ve fosfor koy veya göllerde zamanla otrifikasyona sebep olup su altı yaşamını tehdit edebilir. Bu gibi durumlarda oksijenli reaktörlere ek olarak oksijensiz çalışan bakterilerin yaşayabileceği reaktörler tasarlanarak atıksu içerisindeki azot ve fosfor elementlerinin giderilmesi sağlanır.

Nitrat (NO3) formundaki azotunda oksijensiz ortamda Azot gazına (N2) dönüştüğü ünitelerde anaerobik arıtma gerçekleştirilmiş olur. Azot arıtımından sonra atıksuya ham atıksu takviyesi ile karbon ilavesi yapılması ile gerçekleşen Forfor giderimi de anoksik arıtma sistemine bir örnektir.

Günümüzde anaerobik arıtma sistemleri yüksek BOİ yükünün bulunduğu tesislerde karbon giderimi amacı ile kullanılmaktadır.

Aerobik veya anaerobik olmasına bakılmaksızın biyolojik atıksu arıtma tesislerinde oluşan fazla çamur yoğunlaştırma ünitelerinden çamur susuzlaştırma ünitelerine gönderilerek sistem dışarısına atılmalıdır.

Çamur susuzlaştırma ekipmanı olarak orta ve büyük ölçekli tesislerde belt pres, santrifüj dekantör veya burgu pres kullanılırken, küçük ölçekli biyolojik arıtma tesislerinde filtre pres kullanılmaktadır. Çamur kurutma yatakları geniş ve ucuz alanların olduğu sıcak iklimlerde ucuz bir alternatif olarak tercih edilebilir.

 

Tüm hakları saklıdır©2012-2024 AYKOSAN Mühendislik Arıtma İnş. Mak. Kim San. ve Tic. Ltd. Şti.
Telefon: +90 212 222 0 451 - Faks: +90 212 222 0 452 - E-Mail: info@aykosan.com.tr

Facebook Twitter Linkedin Youtube Atıksu Arıtma Videolar