Moving Bed Bio Reaktör (MBBR)

Moving Bed Bio Reaktör (MBBR) sistemleri Türkçe'ye Hareketli Biyo Medya Reaktörleri diye çevrilebilir. MBBR sistemlerinde biyolojik reaktörün içerine konulan çok sayıdaki biyofilm taşıyıcıların yüzey alanları sayesinde çok daha küçük hacimlerde yüksek biyolojik arıtma verimleri alınabilinmektedir.

Evsel veya endüstriyel atıksuların arıtımının biyolojik arıtma proseslerinde klasik aktif çamur sistemlerine göre daha az hacim gerektirmesi dolayısı ile tercih edilmektedir.

MBBR sistemi ile atıksu arıtma tesisi tasarımı yapılırken klasik proseslere nazaran farklılık gösteren en önemli husus, reaktör haciminin hidrolik yükleme değilde organik yükleme parametrelerine daha bağlımlı olmasıdır.

Bu yüzden endüstriyel atıksu arıtma tesisi projelendirmeleri evsel atıksulara göre önem arz etmektedir.

MBBR sistemleri ile sadece aerobik değil anoksik ve anaerobik sistem tasarımlarıda yapılabilinmektedir. Anaerobik sistem tasarımlarında aerobik sistemlere kıyasla biyofilm taşıyıcı elemanlarının yüzey alanları ve yoğunlukları farklılık göstermektedir.

MBBR sistemleri MBR yani membrane biyoreaktör sistemleri ile sıklıkla karıştırılabilinmektedir. Oysa ki MBR arıtma tesisleri çok farklı bir biyolojik arıtma yöntemidir.

Tüm hakları saklıdır©2012-2024 AYKOSAN Mühendislik Arıtma İnş. Mak. Kim San. ve Tic. Ltd. Şti.
Telefon: +90 212 222 0 451 - Faks: +90 212 222 0 452 - E-Mail: info@aykosan.com.tr

Facebook Twitter Linkedin Youtube Atıksu Arıtma Videolar