Kimyasal Atıksu Arıtma

Kimyasal atıksu arıtma endüstriyel atıksuların arıtılması amacı ile uygulanan bir yöntemdir. Hızlı ve yavaş karıştırma ünitelerinin çöktürme ünitesi ile birleştirilmesi ile oluşur. Kimyasal koagülant ve flokülant maddeler ile atıksuyun karıştırılması esasına dayanır.

Koagülasyon (hızlı karıştırma) ünitesinde alüminyum sülfat, demir sülfat, demir 3 klorür vb. kimyasalların hızlı karıştırıcı mikser vasıtası ile yüksek devirde uygun bir bekleme süresince atıksu ile karıştırılması ile oluşturulan küçük floklar uygun pH seviyesine bazik veya asidik kimyasallar ile getirilerek hazırlanan su flokülasyon (yavaş karıştırma) ünitesine alınır. Koagülantlar ile yoğunluğu arıtılmış floklar flokülasyon ünitesinde polimer yapılı polielektrolit kimyasalı ile paletli düşük devirli yavaş karıştırıcılar ile karıştırılarak daha öncesinde oluşmuş flokların elektrik yükleri arasında iyon değişimi esası ile birbirine yapıştırılması sağlanarak çöktürme tankına alınması temin edilir.

Flokülant ve koagülantlar ile şartlandırılmış atıksu çöktürme ünitesinde 15-60 dk arasında bekletilerek oluşan çamurun çöktürme tankının tabanından alınması ve arıtılmış suyun çöktürme tankı üst yüzeyinden alınması ile gerçekleştirilir.

Çöktürme tankı tabanından alınan çamur yoğunlaştırma işlemine tabi tutulduktan sonra filtre pres, belt pres veya çamur kurutma yataklarına verilerek susuzlaştırılır. Yüzeyden alınan arıtılmış su ile deşarj hattına veya ileri arıtım gerekmesi durumunda kum filtrelerine verilerek filtrasyon işlemine başlanır.

Tüm hakları saklıdır©2012-2024 AYKOSAN Mühendislik Arıtma İnş. Mak. Kim San. ve Tic. Ltd. Şti.
Telefon: +90 212 222 0 451 - Faks: +90 212 222 0 452 - E-Mail: info@aykosan.com.tr

Facebook Twitter Linkedin Youtube Atıksu Arıtma Videolar