Atıksu Arıtma Yöntemleri

Atıksu temel olarak insanoğlunun suyu belirli ihtiyaçları bir ihtiyaç doğrultusunda kullanıp salıvermesi ile oluşur. Bu kullanım günümüzde temel ihtiyaçların karşılanması için günlük hayatta kullandığımız su ile alakalı ise evsel atıksu, fabrika veya imalathanalerde ticari kullanım ile oluşmuş ise endüstriyel atıksu olarak adlandırılır.

Oluşan atıksuyun evsel veya endüstriyel kaynaklı oluşmasına bakılmaksızın içerikleri nedeni ile çeşitli yöntemlerle arıtım işlemine tabi tutulması gerekmektedir. Çünkü gerek evsel gerekse endüstriyel atıksu içerisinde suyun dogada normal şartlar altında içermedği miktarlarda organik veya inorganik maddeler ile kirlendiği gözlenmektedir.

Bu kirlilik evsel atıksularda organik kirletici yükünün fazlalığı, endüstriyel atıksularda ise inorganik kirletici yükünün fazlalığı şeklinde genel olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple atıksu arıtma tesisi projelendirilmesi yapılırken evsel atıksularda BOİ değeri dikkate alınırken endüstriyel atıksularda KOİ değeri dikkate alınmaktadır.

Atıksuyun evsel kaynaklı olduğu durumlarda evsel atıksu arıtma sistemleri, endüstriyel kaynaklı olduğu durumlarda ise endüstriyel atıksu arıtma sistemleri yapılmaktadır.

Evsel Atıksu Arıtma TesisiEVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

Evsel atıksu arıtma tesislerinde, atıksu kaynağı olan insan sayısı ve birim su tüketimi dikkate alınarak, paket arıtma veya daha büyük ölçekli olan genellikle betonarma olarak inşa edilen evsel atıksu arıtma tesisleri kullanılmaktadır. Ülkemizde Tatlar, Ataköy, Çiğli ve Paşaköy atıksu arıtma tesisleri milyon kişilik nufusların atıksuyunu arıtmaktadır. Evsel atıksularda paket arıtma sistemi genellikle şantiye, tatil köyü, dinlenme tesisleri vb. yapılara uygulanmaktadır. Evsel arıtma tesisi tasarımı yaparken dikkat edilecek bir başka husus ise arıtılmış su deşarjının yapılacağı alandır.

Endüstriyel Atıksu Arıtma TesisiENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

Endüstriyel atıksu arıtma tesisleri ise evsel atıksu arıtma tesislerine nazaran daha fazla uzmanlık isteyen bir konudur. Zira endüstriyel atıksular suyun kullanıldığı sektöre bağlı olarak çok farklı skalalarda kirletici parametrelerine sahip olabilmektedir. Paket arıtma sistemi su tüketiminin nispeten az olduğu küçük ölçekli fabrikalar ve imalathanelerde kullanılabilindiği gibi, su tüketiminin fazla olduğu; kimyasal üretim, tekstil sanayi, et ve süt ürünleri ve tabakhaneler gibi sektörlerde kullanılamamaktadır.

Tüm hakları saklıdır©2012-2024 AYKOSAN Mühendislik Arıtma İnş. Mak. Kim San. ve Tic. Ltd. Şti.
Telefon: +90 212 222 0 451 - Faks: +90 212 222 0 452 - E-Mail: info@aykosan.com.tr

Facebook Twitter Linkedin Youtube Atıksu Arıtma Videolar