Biyolojik Atıksu Arıtma

Biyolojik atıksu arıtma yöntemleri hem evsel hemde endüstriyel atıksuların arıtılması amacı ile kullanılabilinmektedir. Evsel atıksu arıtma tesislerinde oksijenli biyolojik reaktörlerde atıksu hava ile sürekli surette beslenerek oksijenli bakterilerin biyolojik reaktörde kültür oluşturmalarını amaçlar.

Oksijenli biyolojik reaktörlerde havalandırma işlemi yüzeysel aeratör, jet aeratör, fırça tipi aeratör, blower difüzör sistemleri gibi mekanik havalandırıcılar vasıtası ile sağlanabilinmektedir.

Bu reaktörlerde oluşturulan bakteri kültürünün yardımı ile suyun içerisindeki organik kirleticiler bakteriler tarafından besin olarak tüketilir. Bu yöntem ile BOİ girimi iyi projelendirilen bir tesiste sorunsuz olarak çalışmaktadır.

Biyolojik arıtma oksijensiz reaktörlerde de gerçekleştirilebilinmektedir. Özellikle arıtılmış su deşarjının denizlerde koylara veya göllere olduğu durumlarda azot ve fosfor giderimi gerekmektedir. Oksijenli biyolojik reaktörlerden çıkan azot ve fosfor koy veya göllerde zamanla otrifikasyona sebep olup su altı yaşamını tehdit edebilir. Bu gibi durumlarda oksijenli reaktörlere ek olarak oksijensiz çalışan bakterilerin yaşayabileceği reaktörler tasarlanarak atıksu içerisindeki azot ve fosfor elementlerinin giderilmesi sağlanır.

Biyolojik atıksu arıtma tesislerinde oluşan fazla aktif çamur yoğunlaştırma ünitelerinden çamur suszlaştırma ünitelerine gönderilerek sistem dışarısına atılmalıdır. Çamur susuzlaştırma ekipmanı olarak orta ve büyük ölçekli tesislerde belt pres veya santrifüj dekantör kullanılırken, küçük ölçekli biyolojik arıtma tesislerinde filtre pres kullanılmaktadır.

Tüm hakları saklıdır©2012-2019 AYKOSAN Mühendislik Arıtma İnş. Mak. Kim San. ve Tic. Ltd. Şti.
Telefon: +90 212 222 0 451 - Faks: +90 212 222 0 452 - E-Mail: info@aykosan.com.tr

Facebook Twitter Linkedin Youtube Atıksu Arıtma Videolar